Employee Benefits

Door de samenwerking met Human Benefits die gespecialiseerd is in het vervaardigen van een Human Capital Scan.

De volgende zaken worden met u als ondernemer besproken en vastgelegd in een boekwerk voor u en voor uw personeel.

Wat kost u uw personeel nu echt
 • Inzichten in kosten op regeling- en werknemersniveau
 • Budget inzicht
 • Wervingstool voor nieuwe werknemers
 • Behoud goede arbeidskrachten (minder verloop)

  Inspelen op CAO ontwikkelingen
 • Helderheid in flexibilisering pensioen
 • Helderheid in pensioenmodellen en mogelijkheden
 • Tool voor functiewaardering

  Jaarlijkse APK keuring op het pensioen
 • Hoe goed is uw pensioenpremie- en dekking?
 • Helderheid in nieuwe, bestaande en gewijzigde regelingen

  Geringe tijdsinvestering
 • Voordelige prijs
 • Snelle return on investment
 • Nauwelijks tijdsbeslag op ondernemer
 • Helder communicatiemiddel naar het personeel

  Kortom de HB Scan is voor u als ondernemer een extra tool tot succes!